Viking River Cruises Viking Idun Deck Plans

Click below to view a deck plan
Viking Idun Stateroom Key
Category Cabin Name
ABalcony
AASuite
BBalcony
CInside
DInside
EInside
ESSuite
FInside

Main Deck

Viking Idun Main Deck

Middle deck

Viking Idun Middle deck

Upper deck

Viking Idun Upper deck

Sun Deck

Viking Idun Sun Deck
OCG Class
River Cruise
Viking Idun
Year Built2012
Year Last Refurbished-
Capacity190 passengers
Decks4